Refoje al "Left Shoe News" [anglalingva, signifas "maldekstra-s^ua gazeto"]

Bonvenon al la Esperanto-Pag^o de Reform-Islamo

Jen la enkonduka pag^o en Esperanto. La sekvaj tekstoj ekzistas en la angla lingvo: g^is ke ili ricevos tradukon al Esperanto, la ligoj kondukos vin al la anglalingvaj pag^oj. Ni bezonas volontulojn por traduki Esperanten la tekstojn envicigitajn sube. Se vi kapablas traduki almenau unu tekston, bonvolu kontakti: hraic@hraic.org. Tradukis c^i tiun pag^on Ralph Dumain, kiu ne havas organizan ligon kun c^i tiu afero. (La 10-an de septembro 2000)

Kiel vi konstatos, multaj reformoj estas postulataj por fari el Islamo pli homecan kaj modernan religion. Ni invitas viajn kontribuaj^ojn. Bonvolu sendi ilin retpos^te al: hraic@hraic.org.

La jenaj eseoj haveblas:

1. Patogenezo de Fundamentalismo  (en esperanto)

Citaj^oj el Korano montrante maltoleremon kontrau aliaj religioj kaj kruelecon.

2. La vivo de Mohameto

Mallonga biografio montrante Mohameton kiel viron de sepjarcenta Arabio. C^u li estis "rolmodelo" por homaro por c^iam?"

3. La "Islama" Bombo

Pakistano jam havas nukleajn armilojn, sed c^u ili utilig^us serve al la ideologio de Islamo?

4. Pri Religioj

Pakistana humanisto ekzamenas la historion de Kristanismo kaj la aktualaj^ojn de Islamo.

5. Islama Hispanio kaj Islama Scienco

C^u estis Islama Hispanio "Ora Epoko"? Kaj c^u la Korano estas konservujo de sciencaj informoj?

6. Du vizag^oj de Islamo

Ne-islamanoj havas nenian argumenton pri Islamo kiel persona religio. Estas la diktatoreco kaj politika ideologio kiuj dubindas.

7. Virinoj kaj Islamo

Pravigitaj de la Korano estas: vira supereco, ina submetig^o, kaj "leg^eraj punoj", poligamio kaj facila eksedzig^o por viroj, por virinoj purdah, infanposeda rajto al edzoj, malplia heredrajto, malpli kredenda atestado, malpermeso edzinig^i al ne-islamano, ktp. Ankau pritraktataj estas naskolimigo, kripligo de inaj generiloj, malbonaj edukado, sanservoj, kaj maljustaj leg^oj.

8. Eroj pri Hadith

Elektitaj aformismoj kaj agoj de Profeto Mohameto pri ties ordonoj, jihad (sankta milito), punoj (unu estis tiom kruela ke Mohameton riproc^is Alaho).

9. El Historio de Islamo

Kelkaj okazintaj^oj el la invadoj kontrau Egiptujo, Hindio, Cipro, Orienta Timor; pritraktoj de la Koptuloj, Armenoj, Bahaanoj, hindoj; Wahhab, la Mahdi, Assad, Idi Amin, Yasser Arafat, Salman Rushdie.

10. Muziko kaj Profeto Mahometo

Teksto el fundamentisma TTT-ejo.

11. "Etnopurigo" kaj Profeto Mohameto

HRAIC opozicias kontrau etnopurigo c^ie, c^iaokaze. Tio ja havas longdauran historion, sed ne nekonatan en Islamujo.

12. La Universala Deklaro pri Homaj Rajtoj  (en esperanto)

C^i tiu epokfara dokumento estas 50-jara sed restas neglektata en multaj landoj.

13. Stumpigi Nome de Jehovo au Alaho

by Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, Doktoro de Juro, kaj de la sama autoro.

14. Religiaj Argumentoj pri Vira kaj Ina Cirkumcido

15. S^tonmortigo kaj Profeto Mohameto

S^tonmortigo por adulto estas barbara praktiko atribuita al Profeto Mohameto.

16. Apostateco kaj Profeto Mohameto

La Korano ne punigas apostatig^on el Islamo c^i-vive sed Mohameto establis mortpunon.

17. Alkoholo kaj Profeto Mohameto

Vipado estas preskribita en la Korano kaj Hadith por drinkado de alkoholo. Aldone, Profeto Mohameto mortpunis drinkintojn por tria krimofendo, praktiko fidele daurigata en Saudi-Arabio.

18. Profeto Mohameto kaj Ties Mokantoj

La poetoj de pra-Arabio primokis Mohameton kaj ties asertoj de profeteco. Li murdigis ilin. Kaj aktuala islama murdismo.

19. S^ako kaj Profeto Mohameto

Mohameto taksis s^akon "s^ancludo" kaj devojig^on de virteco.

20. Elac^etado kaj Profeto Mohameto

Elac^eto de militkaptitoj kaj forkaptitoj enkasigis multon al Islamo. Tia praktikado dauras en C^ec^njo, suda Filipino kaj Jemeno.

21. S^telado kaj Profeto Mohameto

Amputado estas la puno de s^telado en la islamaj sanktaj skriboj. Kiam elc^erpig^is manoj kaj piedoj (cetere, kiel s^teli sen membroj?) Mohameto mortigus ilin. Sed, c^u ne rabekskursoj en karavanojn kaj senproprigo konsistigis s^teladon?

22. Persekutado kontrau Kristanoj en Islamaj Landoj

Kvankam ni ne estas kristana organizo, jen publikigo de koncizigita raporto de "ICC" pri la situacio de kristanoj en Egiptio, Irano, Pakistano, Saudi-Arabio, kaj Sudano.

23. La Profeto de Paco?  (en esperanto)

The ulama (islamaj kleruloj) nin informas ke Mohameto batalis nur por sindefendo. Jes, la Mekkanoj celis puni lin por atako de iliaj karavanoj. C^u Islamo "disvastig^is perglave"?

24. La Judoj kaj Profeto Mohameto

Kial la Korano kontraudiras sin pri judoj? Kiel oni traktas ilin en la Sunnah (aforismoj kaj agoj de Mohameto)?

25. "Rakontoj de la Prauloj"

Ankorau ne ekzistas arkeologia bazo por ekstrem-Ortodoksa juda eklog^ado en Palestino. Same pri iama ekzisto de Abrahamo kaj Moseo. C^i tiu konstato enkondukas problemojn ankau al islamanaj fundamentistoj.

26. La Korana Koncepto de Jihad

Jihad onidire estas "miskomprenata" termino. Sed jen teksto de fundamentistoj.

27. The Interkonsento de HAMAS

HRAIC ne opozicias kontrau naciliberigaj movadoj. Sed ili devas celi sekularan, demokratan socion. Ili devas ne viktimigi senkulpajn civitanojn, virinojn, kaj infanojn.

28. Jihad en la Korano kaj Sunnah

Kital (batalado por Alaho) certe s^ajnas la "Plejgranda Jihad" por jena fundamentisto.

29. Sklaveco kaj Profeto Mohameto

Oni fanfaronas ke Profeto Mohameto liberigis Zaid kaj traktis lin file. Sed la Korano kaj Hadith konsideras sklavecon normala.

30. Sciencaj Eraroj en la Korano

Islamanaj propagandistoj provas aserti ke la Korano estas konservejo de sciencaj informoj.

31. Mortpuno kaj Profeto Mohameto  (en esperanto)

Mohameto dekretis mortpunon je murdo de islamano, adulto, apostateco, la tria drinka krimofendo, kaj la kvina okazo de s^telado.